Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 83/IX/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok
01.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 82/IX/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok
01.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 79/IX/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na rok 2019
01.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 77/VIII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok
12.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 76/VIII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok
12.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 73/VIII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Kiszewie
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 72/VIII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy
określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności
instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej
Kiszewie oraz program jaj działania
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 71/VIII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 70/VII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok
09.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 69/VIII/2019 Wójta Gminy Stara Kiszewa
dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stara Kiszewa
09.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się