Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 362/IX/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 14.09.2018r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest
Gmina Stara Kiszewa.
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 367/IX/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 28 września 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
08.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 365/IX/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 25 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
08.10.2018 więcej
Zarządzenie nr 361/IX/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3
lat.
27.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 359/IX/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 6 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
27.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 358/IX/2018 Wójta Gmirry Stara Kiszewa
Z dnia 6 września 2018 r. W sprawie: ustalenia ,,Regulaminu
Ochrony Danych Osobowyeh" w Urzędzle Gminy Stara Kiszewa.
27.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 357/IX/18 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty
budowlane w ramach zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku na,,Dzienny dom Senior '' w miejscowości
Wygonin
27.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 356/IX/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 4.09.2018 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kiszewie oraz powołanie
komisji skontrowej.
27.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 355/VIII/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
27.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 354/VIII/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
27.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się