Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 124/III/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do Przedszkola Samorządowego w Starej Kiszewie, a także
kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
09.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 123/III/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w ramach Programu ,,Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020"
04.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 122/III/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok
12.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 121/III/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej
Ewidencji Zabytków
02.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 120/II/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych
wspieranych przez samorząd gminy
26.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 119/II/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok
09.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 118/II/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2020 r.
02.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 115/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Żłobka ,,Stokrotka" w Starej Kiszewie,
udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
udzielania pełnomocnictwa
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 114/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 113/I/2020 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami wsi ,,Chrósty" w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zmianę
urzędowej nazwy miejscowości ,,Chrósty" na ,,Nowa Kiszewa
Chrósty"
27.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się