Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 349/VII/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok
17.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 339/VI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
17.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 348/VII/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie: powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
09.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 346/VI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok
09.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 347/VII/18 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty
budowlane w ramach zadania .
02.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 344/VI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie
za rok 2017
02.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 343/VI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Stara Kiszewa na 2018 rok.
02.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 342/VI/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 18.06.2018
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starej Kiszewie do prowadzenia postępowań i przygotowania w
tych sprawach projektu decyzji administracyjnych
21.06.2018 więcej
Zarządzenie nr 341/VI/18 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 18.06.2018
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starej Kiszewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w
sprawach realizacji zadań z zakresu rządowego programu "Dobry
Start"
21.06.2018 więcej
Zarządzenie nr 340/VI/18 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 18.06.2018
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do
realizacji zadań z zakresu rządowego programu "Dobry start"
21.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się