Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 324/IV/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2018 rok.
18.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 323/III/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 marca 2018r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2018 rok.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 321/III/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2018 rok.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 320/III/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa Z dnia 05.03.2018 roku
W sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki
Publicznej Gminy Stara Kiszewa sporządzonego na dzień 31
grudnia 2017 r.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 319/III/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 2 marca
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy.
09.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 318/II/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 28 lutego 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2018 rok.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 316/II/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 21 lutego 2018r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2018 rok.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 315/II/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2018 rok.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 314/II/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 13.02.2018 r.
w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli
oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieti pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 313/II/2018 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 12 luty 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepwoania o
udzielenie zamówienia w ramach projektu pn.: Rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie Gminy Stara Kiszewa dla zadania
(części) nr 3 pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku
Chwarzenko-Foshuta-Stary Bukowiec, zgodnie z ogłoszeniem o
zamówieniu nr 510207-N-2018 z dnia 25.01.2018 r.
09.04.2018 więcej