Lista artykułów

Nazwa artykułu
08.01.2018 więcej
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji
21.06.2017 więcej
Ogłoszenie o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o wynikach naboru na kierownicze stanowisko
urzędnicze Dyrektora Żłobka "Stokrotka" w Starej Kiszewie
24.01.2017 więcej
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy w wymiarze 1/2 etatu w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
księgowy w wymiarze 1/2 etatu w Biurze Obsługi Szkół w Starej
Kiszewie
04.01.2017 więcej
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds.
planowania przestrzennego i ochrony środowiska
10.08.2016 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 1 lipca 2016 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds.
planowania i ochrony środowiska w Referacie Gospodarczym Urzędu
Gminy Stara Kiszewa
01.08.2016 więcej