2015-05-26

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2015 r.

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

 

1. Zapewnienie specjalistycznych usług i rehabilitacji dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarzynach w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 161.000 zł.

 

2. Zapewnienie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarzynach osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Kiszewa przez 5 dni w tygodniu w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 15.000 zł.

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej do realizacji przyjęto oferty Fundacji "Sprawni Inaczej" Oddział w Kościerzynie ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna.

 

Warunkiem zlecenia realizacji zadań i przekazania przyznanej kwoty dotacji będzie zawarcie umowy o wspieranie realizacji w/w zadań publicznych.

Załączniki

  Wyniki konkursu 411,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się