2017-03-31

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych

 

 

Informacja Wójta Gminy Stara Kiszewa

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy Stara Kiszewa
w dniu 30 marca 2017 roku postanowił przyznać dotację organizacjom pozarządowym na realizację następujących zadań publicznych w 2017 roku:

 

Zadanie 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

3

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej

14.000

6

Stowarzyszenie Wierzyca

14.000

 

Zadanie 2. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

1

Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich Zamek Kiszewski

1.400

2

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej

3.050

4

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej

3.050

 

Zadanie 3. Działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież:

 Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

5

Kiszewskie Stowarzyszenie Muzyki, Rekreacji i Sportu

2.700

Wójt Gminy Stara Kiszewa

Marian Pick

 

Stara Kiszewa, 30 marca 2017 r.

Załączniki

  Rozstrzygnięcie Ko...jta Gminy.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się