Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy
Stara Kiszewa postanowił przyznać dotacje na realizację w 2020
roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd Gminy Stara
Kiszewa
31.03.2020 więcej
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej na 2020 rok
30.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy
Stara Kiszewa postanowił przyznać dotacje na realizację w
2019 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd Gminy
Stara Kiszewa
26.03.2019 więcej
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej na 2018 r.
29.12.2018 więcej
29.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 roku
05.04.2018 więcej
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej na rok 2018
02.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy
Stara Kiszewa w dniu 30 marca 2017 roku postanowił
31.03.2017 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej na 2017 rok
28.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się