Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 4/2015 OKW z dnia 13 maja 2015
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego w obwodzie Nr 4 w
Starych Polaszkach
14.05.2015 więcej
Uchwała Nr 3/2015 OKW z dnia 13 maja 2015
w sprawie wyboru przewodniczącego w obwodzie Nr 4 w Starych
Polaszkach
14.05.2015 więcej
Zarządzenie Wójta 35/IV/2015 z dnia 20 kwietnia 2015
w sprawie obwodowych komisji wyborczych
21.04.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta z dnia 9 kwietnia 2015
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
09.04.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta z dnia 10 lutego 2015
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie ogłoszeń
wyborczych w Wyborach Prezydenckich 2015
24.02.2015 więcej