Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Prezentacja OKW
Prezentacja OKW
08.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 83/39/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III
z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gminie Stara Kiszewa
04.10.2019 więcej
Ukonstytuowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
Ukonstytuowanie Obwodowych Komisji Wyborczych
02.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 82/59/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
25.09.2019 więcej
Postanowienie Nr 81/59/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w gminie Stara Kiszewa
23.09.2019 więcej
Komunikat Urzędu Gminy Stara Kiszewa
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie składania dodatkowych
list kandydatów do prac w Obwodowej Komisji Wyborczej
13.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III
z dnia 9 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
12.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III
z dnia 9 września 2019 r. o siedzibach lokali obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.
12.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 28 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Stara Kiszewa podaje do
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
28.08.2019 więcej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku
z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń
okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na
senatorów
27.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się