Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 8 marca
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Stara Kiszewa
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVII/226/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 6 lutego
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2018 w
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara
Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz
Programu Specjalnego
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVII/225/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 6 lutego
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2005 Rady Gminy w Starej
Kiszewie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad
zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVII/224/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 6 lutego
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji rewizyjnej
Rady Gminy Stara Kiszewa na rok 2018
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVII/223/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 6 lutego
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
wsi Bartoszylas w gminie Stara Kiszewa dla dz. geodez. 63 i 65
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 6 lutego
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVII/221/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 6 lutego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Kiszewa na lata 2018-2025
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej
własność osób fizycznych
14.03.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa
Z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2018-2025
18.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków niewygasających z
upływem 2017 roku
18.01.2018 więcej