Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku
24.07.2019 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku
25.04.2019 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku
04.03.2019 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku
02.11.2018 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku
27.07.2018 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku
27.04.2018 więcej
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za IV kwartał 2017r
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stara Kiszewa za IV
kwartał 2017 roku
05.03.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za III kwartał 2017 rok
Sprawozdania finansowe za III kwartał 2017 rok
03.11.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stara Kiszewa za I półrocze 2017
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stara Kiszewa za I
półrocze 2017 roku
12.10.2017 więcej
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30 czerwca 2017 roku
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu do 30 czerwca 2017 roku
24.07.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się