Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wójta o Obwodach Wyborczych
62/VIII/2015 z dnia 10 sierpnia 2015
10.08.2015 więcej
Skład obwodowych komisji wyborczych w gminie Stara Kiszewa
załącznik do zarządzenia 62/VII/2015 z dnia 20 maja 2015 r.
10.08.2015 więcej