Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w miejscowości Stara Kiszewa – etap II
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w
miejscowości Stara Kiszewa – etap II
15.11.2018 więcej
Ogłoszenie nr 635476-N-2018 z dnia 12.10.2018 r.
Gmina Stara Kiszewa: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie
Gminy Stara Kiszewa dla zadania (części) nr 4 pn.: Rozbudowa
sieci wodociągowej na odcinku Zamek Kiszewski - Bożepole
Szlacheckie - Lipy Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
12.10.2018 więcej
RG-GN.6845.21.2018 Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza I przetarg ustny
na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzącej w skład zasobu
gruntów Gminy Stara Kiszewa w miejscowościach Stara Kiszewa,
Stare Polaszki, Lipy i Czerniki.
12.10.2018 więcej
Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych
29.08.2018 więcej
Przebudowa i rozbudowa SUW w Chwarznie - Etap 1
Przebudowa i rozbudowa SUW w Chwarznie - Etap 1
24.08.2018 więcej
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na Dzienny dom Senior
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na Dzienny dom
Senior w miejscowości Wygonin
22.08.2018 więcej
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wilcze Błota
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wilcze Błota
Kościerskie
21.08.2018 więcej
Ogłoszenie nr 588247-N-2018 z dnia 2018-07-12
Ogłoszenie nr 588247-N-2018 z dnia 2018-07-12
12.07.2018 więcej
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Błota
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Błota
09.07.2018 więcej
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wilcze Błota Kościerskie
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wilcze Błota
Kościerskie
14.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się