Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ubezpieczenie pojazdów oraz mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie pojazdów oraz mienia i odpowiedzialności
02.01.2020 więcej
Przebudowa poddasza w celu jego adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarzynach
Przebudowa poddasza w celu jego adaptacji na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarzynach
19.10.2019 więcej
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.240.216,00 zł oraz sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.759.784,00 zł
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
3.000.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego
w kwocie 1.240.216,00 zł oraz sfinansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.759.784,00 zł
08.10.2019 więcej
Przebudowa poddasza w celu jego adaptacji na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, istniejącego budynku, znajdującego się na działce nr: 314/14 w Konarzynach, Gmina Stara Kiszewa
Przebudowa poddasza w celu jego adaptacji na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy, istniejącego budynku,
znajdującego się na działce nr: 314/14 w Konarzynach, Gmina
Stara Kiszewa
02.10.2019 więcej
Budowa drogi gminnej nr 208046G
Konarzyny - Olpuch - ETAP II
28.06.2019 więcej
Przebudowa drogi gminnej
nr 205059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia
13.05.2019 więcej
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Stara Kiszewa
Przebudowa drogi gminnej- ul. 6-go Marca w miejscowości Stara
Kiszewa
30.04.2019 więcej
Dostawa oleju napędowego
Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 r.
27.03.2019 więcej
Dostawa oleju napędowego
,,Dostawa oleju napędowego" Ogłoszenie z dnia 5.03.2019 r.
05.03.2019 więcej
W ramach projektu pn.: Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i Stara Kiszewa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie dla zadania (części) nr 4 pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami na odcinku Cięgardło - Olpuch
W ramach projektu pn.: Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
w miejscowościach Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i
Stara Kiszewa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej
Kiszewie dla zadania (części) nr 4 pn.: Rozbudowa sieci
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
i przyłączami na odcinku Cięgardło - Olpuch
04.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się