Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół z obrad XIV / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
08.01.2020 więcej
Protokół z obrad XIII / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 20 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
08.01.2020 więcej
Protokół z obrad XII / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 25 października 2019 r. o godz. 10:30 w
Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
08.01.2020 więcej
Protokół z obrad XI / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
30.10.2019 więcej
Protokół z obrad X / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 7 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
30.10.2019 więcej
Protokół z obrad IX / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 13 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
30.10.2019 więcej
Protokół z obrad VIII / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 17 maja 2019 roku o godz. 11:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
30.10.2019 więcej
Protokół z obrad VII / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 27 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
30.10.2019 więcej
Protokół z obrad VI / 2019 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się 13 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
30.10.2019 więcej
Protokół z obrad IV / 2018 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 28 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa
30.10.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się