Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Protokół z obrad XLVI/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 16 października 2018 roku o godz,
10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
20.11.2018 więcej
Protokół z obrad XLV/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 14 września 2018 roku o godz. 10:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy
29.10.2018 więcej
Protokół z obrad XLIV/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 22 sierpnia 2018 r o godz. 10:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie
24.10.2018 więcej
Protokół z obrad XLIII/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 29 czerwca 2018 r o godz. 10:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie
24.10.2018 więcej
Protokół z obrad XLII/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 21 czerwca 2018 r o godz. 11:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie
24.10.2018 więcej
Protokół z obrad XLI/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 4 czerwca 2018 r o godz. 10:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie
24.10.2018 więcej
Protokół z obrad XL/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 23 kwietnia 2018 r o godz. 10:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie
24.10.2018 więcej
Protokół z obrad XXXIX/2018 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa,
która odbyła się dnia 29 marca 2018 o godz. 10:00 w Sali Narad
Urzędu Gminy w Starej Kiszewie
07.05.2018 więcej
Protokół z obrad XXXVII/2018 Sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 6 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie
29.01.2020 więcej
Protokół z obrad XXXVIII/2018 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 8 marca 2018 roku o godz. 9:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
07.05.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się