Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Protokół z obrad XXXIV/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 30 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
15.01.2018 więcej
Protokół z obrad XXXIII/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 17 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
15.01.2018 więcej
Protokół z obrad XXXII/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 20 października 2017 roku o godz.
11:OO w Sali Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
15.01.2018 więcej
Protokół z obrad XXIX/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
Która odbyła się 27 czerwca 2017 r o godz. 10:00 w Sali Narad
Urzędu Gminy
15.01.2018 więcej
Protokół z obrad XXXI/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 30 sierpnia 2017 roku o godz. 11:30 w
Sali Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
16.11.2017 więcej
Protokół z obrad XXX/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 1 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy
16.11.2017 więcej
Protokół z obrad XXVIII/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
która odbyła się dnia 18 maja 2017 roku o godz.: 10:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy.
16.11.2017 więcej
Protokół z obrad XXVII/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
z obrad XXVII/2017 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła
się dnia 30 marca 2OI7 roku o godz.: 10:00 w Sali Narad Urzędu
Gminy.
16.11.2017 więcej
Protokół z obrad XXVI/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
Protokół z obrad XXVI/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa,
która odbyła się dnia 17 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Sali
Narad Urzędu Gminy
13.06.2017 więcej
Protokół z obrad XXV/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
Protokół z obrad XXV/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa,
która odbyła się dnia 29 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w
Sali Narad Urzędu Gminy
13.06.2017 więcej
1234