Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit G ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.)
02.03.2015 więcej
Wykaz osób i jednostek, którym udzielono ulg z dnia 29 marca 2012
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
02.02.2015 więcej
Wykaz osób i jednostek, którym udzielono pomocy z dnia 29 marca 2012
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
02.02.2015 więcej