Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
RG.ZP.272.12.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Gmina Stara Kiszewa zaprasza do złożenia oferty na dostawę
wyposażenia do obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie
gminy Stara Kiszewa w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego
wyposażenia do obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie
gminy Stara Kiszewa”
16.11.2018 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie
13.09.2018 więcej
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
05.09.2018 więcej
Ogłoszenie Wója Gminy Stara Kiszewa
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 1579 za
zmianami)Wójt Gminy Stara Kiszewa Informuje
19.09.2017 więcej
Ogłoszenie
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2016 r.
24.03.2017 więcej
RG-GN.6845.43.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa, znajdujących się w obrębie geodezyjnym Foshuta
RG-GN.6845.43.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu
gruntów Gminy Stara Kiszewa, znajdujących się w obrębie
geodezyjnym Foshuta
19.12.2016 więcej
RG-GN.6845.42.2016 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa w miejscowościach Stara Kiszewa
RG-GN.6845.42.2016 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnych wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy
Stara Kiszewa w miejscowościach Stara Kiszewa
19.12.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne
szczególne usługi znak: RG_ZP.272.6.2016
30.11.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi znak: RG-ZP.272.6.2016 z dnia 22.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne
szczególne usługi znak: RG-ZP.272.6.2016 z dnia 22.11.2016
22.11.2016 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Stara Kiszewa informuje, że w siedzibie Urzędu
Gminy w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1 na tablicy ogłoszeń
wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości:
18.11.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się