Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nabór na zastępstwo na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie ogłasza
nabór na zastępstwo na stanowisku pracownika socjalnego w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie
24.12.2019 więcej
Nabór na zastępstwo na stanowisku urzędniczym ds. płac i księgowości
Kierownik Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie ogłasza
nabór na zastępstwo na stanowisku urzędniczym ds. płac i
księgowości
10.10.2019 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Świadczeń
Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
oraz świadczeń z programu „Dobry start”
14.02.2019 więcej
Nabór na wyższe kierownicze stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza nabór na wyższe kierownicze
stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Stara Kiszewa
17.12.2018 więcej
Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa
11.12.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds.
Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu
Alimentacyjnego
13.04.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY z dnia 16.11.2017r.
KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W STAREJ KISZEWIE OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWCA AUTOBUSU SZKOLNEGO
20.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze
Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej i
windykacji w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stara Kiszewa
18.05.2017 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka "Stokrotka" w Starej Kiszewie
Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka "Stokrotka" w Starej
Kiszewie
22.12.2016 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko: księgowy
20.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się