Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
Dnia 9.01.2019 r. na wniosek Pana Jakuba Dobrzyńskiego zam.
Rokocin os. Polanki 6, 83-200 Starogard Gdański z dnia
12.09.2017 r. wydana została decyzja odmawiająca o
środowiskowych uwarunkowaniach nr RG-OŚ.6202.4.19.2018.2019 dla
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa otwartego zbiornika wodnego na
działce o nr 120/43 obręb Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa,
powiat kościerski, województwo pomorskie".
09.01.2019 więcej
Zawiadomienie
o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach znak sprawy RG-OŚ.6220.4.18.2017.2018
31.12.2018 więcej
RG-OŚ.6220.8.17.2016.2018 Obwieszczenie
z dnia 7.12.2018 O podaniu do publicznej wiadomości informacji
o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa
10.12.2018 więcej
Zawiadomienie
RDOŚ-Gd-WOO.420.174.2018.IB.1.
06.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV na
działkach o nr ewidencyjnym 34/3, 35/21, 36/1, obr. geodezyjny
Lipy
13.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji celu publicznego
polegającego na na budowie linii napowietrznej SN-15kV wraz ze
stanowiskami słupowymi (wymiany stanowisk słupowych linii
napowietrznej SN-15kV na nowe typu E oraz wymiana linii
napowietrznej SN-15kV), na 297, 296, 294, 36/1, 36/5, 28, 27,
19/2, 15, 14/3, 13, 12, 212, 213/2, 214, 216/7, 217/1, 218/2,
204, 202, 219/4 obr. geodezyjny Góra
13.11.2018 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Wójt
Gminy Stara Kiszewa podaje do publicznej wiadomości polowań
zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym
2018/2019 przez Koło Łowieckie "Sokół"
07.11.2018 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Wójt
Gminy Stara Kiszewa podaje do publicznej wiadomości polowań
zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym
2018/2019 przez Koło Łowieckie "Leśnik"
07.11.2018 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Wójt
Gminy Stara Kiszewa podaje do publicznej wiadomości polowań
zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym
2018/2019 przez Koło Łowieckie "Knieja"
07.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się