2017-01-31

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY STARA KISZEWA

z dnia 30.01.2017 r.

 

 

w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej oraz przystani kajakowej na rzece Wierzycy,
na działkach o nr ewid. 33/3, 55/6, 62/1, 65/5, 65/6 położonych w obrębie Ruda.

Załączniki

  obw. zak. postęp. cp. Ruda.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz