Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zakończenia
postępowania dowodowego i przystąpienia do rozpatrzenia
materiału dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 7/4, 79/5, 86,
87, 110, 111, 127/4, 143/3 położonych w miejscowości Stary
Bukowiec oraz na działce nr 107 położonej w obrębie geodez.
Nowy Bukowiec
10.10.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zakończenia
postępowania dowodowego i przystąpienia do rozpatrzenia
zgromadzonego materiału dowodowego w celu wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 3, 15/1, 21/,
22/2, 122/1 połozonych w miejscowości Bożepole Szlacheckie
10.10.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci
wodociągowej, planowanej na działkach o nr ewiden. 10, 11,
37/1, 88/5, 88/6, 88/7, 91/2 obr. geodez. Góra. gm. Stara
Kiszewa
10.10.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci
wodociągowej, planowanej na działkach o nr ewidencyjnym 162/1,
162/2, 165, 166/2, 227, 228, 237, 238, 239/2, 240/4, 242/1 obręb
geodezyjny Stary Bukowiec oraz na działkach 143/1, 143/2, 144/2,
149/1, 149/2, 153/3, 153/4, 154/1, 154/2, 156/1, 156/2 obręb
geodezyjny Nowy Bukowiec, gmina Stara Kiszewa
04.10.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania
dowodowego i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
linii kablowej nN 0,4kV oraz wymianie słupa linii napowietrznej
nN 0,4kV zasilające budynki mieszkalne na działkach ne 465/1,
465/2, 440/1, 503, 508/1 położonych w miejscowości Stare
Polaszki
01.10.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na
działkach nr 3, 15/1, 21, 22/2, 122/1, położonych w
miejscowości Bożepole Szlacheckie
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie postępowania
administracyjnego o ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowanie sieci wodociągowej na
działkach nr 7/4,79/5,86,87,11,111,127/4,143/3 położonych w
miejscowości Stary Bukowiec oraz na działce nr 107 położonej
w obrębie geodezyjnym Nowy Bukowiec
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz wymiana słupa
linii napowietrznej nN 0,4kV zasilającej budynki mieszklane na
działkach nr 465/1, 465/2, 440/1, 503, 508/1 w miejscowości
Stare Polaszki
18.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
linii kablowej nN 0,4kV, zasilającej w energię elektryczną
działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne na działkach
nr 276/1, 276/11, 276/25 położonych w miejscowości Olpuch.
05.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 9 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Stara Kiszewa podaje do
publicznej wiadomości termin polowania zbiorowego na ptactwo
łowne, planowane do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie
,,Knieja"
13.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się