Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - budowa linii kablowej nN 0,4 kVz zasilającej
budynek mieszkalny oraz domek letniskowy na dz. nr 54/7, 56/2,
101/1, 269 położonych w miejscowości Górne Maliki
11.02.2020 więcej
Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń udzielonych w zakresie podatków lub opłat
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 t.j.
z dnia 2019.05.10 z późn. zm.)
02.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
,,Budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, nn 0,4kV,
budowie linii napowietrznej SN-15kV, budowie słupowiej stacji
transformatorowej SN/nn, na działkach o nr ewiden. 85, 490/97,
61 obr. geodez. Nowe Polaszki, jako zaopatrzenie zabudowy
rekreacji indywidualnej do 35 m2 na działkach nr 490/81-490/96
oraz działkach okolicznych"
24.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na rozbudowie sieci wodociągowej, planowanej na działkach o nr
ewiden. 10, 11, 37/1, 88/5, 88/6, 88/7, 91/2 obr. geodezyjny
Góra, gmina Stara Kiszewa
29.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na rozbudowie sieci wodociągowej planowanej na działkach o nr
ewiden. 162/1, 162/2, 165, 166/2, 227, 228, 237, 238, 239/2,
240/4, 242/1 obr, geodezyjny Stary Bukowiec oraz na działkach
143/1, 143/2, 144/2, 149/1, 149/2, 153/3, 153/4, 154/1, 154/2,
156/1, 156/2 obr. geodezyjny Nowy Bukowiec, gm. Stara Kiszewa
25.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania
dowodowego i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego w celu wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na
,,budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, nn 0,4kV,
budowie linii napowietrznej SN-15kV, budowie słupowej stacji
transformatorowej SN/nn na działkach o nr ewiden. 85, 490/97, 61
obr. geodez. NOwe Polaszki, jako zaopatrzenie zabudowy rekreacji
indywidualnej do 35m2 na działkach 490/81-490/96 oraz działkach
okolicznych.
20.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na rozbudowie sieci wodociągowej na działakch nr 3, 15/1, 21,
22/2, 122/1 położonych w miejscowości Bożepole Szlacheckie,
gm. Stara Kiszewa
18.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na rozbudowie sieci wodociągowej na działakch nr 7/4, 79/5, 86,
87, 110, 111, 127/4, 143/3 połozonych w miejscowości Stary
Bukowiec ora na działace nr 107 położonej w obrębie
geodezyjnym Nowy Bukowiec
15.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa
z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji ,,budowy elektroenergetycznej linii
kablowej SN-15kV, nn 0,4kV, budowy linii napowietrznej SN-15kV,
budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach o
nr ewidencyjnym 85, 490/97, 61 obr. geodezyjny Nowe Polaszki,
jako zaopatrzenie zabudowy rekreacji indywidualnej do 35 m2 na
działkach nr 490/81 - 490/96 oraz działkach okolicznych"
05.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się