Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o konsultacjach
Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
06.12.2017 więcej
Informacje o konsultacjach Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Informacje o konsultacjach Projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami
pozarządowymi na 2017 rok
17.11.2016 więcej
Formularz konsulatacji ws. projektu Uchwały Rady Gminy
Na podstawie § 3 i § 4 Uchwały Rady Gminy Stara Kiszewa nr
XI/62/2011
30.10.2015 więcej
Formularz konsultacji ws. gminnego programu usuwania azbestu
załącznik do Zarządzenia Wójta nr 175/XX/2013 z dnia 8 lutego
2013 r.
05.02.2015 więcej
Formularz konsultacji ws. współpracy z NGO na 2013-2015
załącznik do Zarządzenia Wójta nr 151/X/2012 z dnia 7
listopada 2012 r.
05.02.2015 więcej