Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o konsultacjach
z mieszkańcami miejscowości ,,Chrósty" dotyczących zmiany
urzędowej nazwy miejscowości ,,Chrósty" na ,,Nowa Kiszewa
Chrósty"
27.01.2020 więcej
Informacja o konsultacjach
projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy
Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"
05.11.2019 więcej
Informacja o konsultacjach
Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
06.12.2017 więcej
Informacje o konsultacjach Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Informacje o konsultacjach Projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami
pozarządowymi na 2017 rok
17.11.2016 więcej
Formularz konsulatacji ws. projektu Uchwały Rady Gminy
Na podstawie § 3 i § 4 Uchwały Rady Gminy Stara Kiszewa nr
XI/62/2011
30.10.2015 więcej
Formularz konsultacji ws. gminnego programu usuwania azbestu
załącznik do Zarządzenia Wójta nr 175/XX/2013 z dnia 8 lutego
2013 r.
05.02.2015 więcej
Formularz konsultacji ws. współpracy z NGO na 2013-2015
załącznik do Zarządzenia Wójta nr 151/X/2012 z dnia 7
listopada 2012 r.
05.02.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się