2015-01-16

Wykazd jednostek organizacyjnych

WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH

 

 

 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Akt powołania jednostki organizacyjnej

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały dnia

Data od której powołano jednostkę

Organ powołujący jednostkę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

IX/33/90

28/02/1990

28/02/1990

Rada Gminy

Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie

ul. 6 Marca 2B

83-430 Stara Kiszewa

XVIII/95/92

23/04/1992

23/04/1992

Rada Gminy

Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

XXVII/179/96

30/11/1996

01/01/1997

Rada Gminy

Szkoła Podstawowa w Górze

Góra 17
83-210 Zblewo

V/23/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Szkoła Podstawowa
w Nowych Polaszkach

Nowe Polaszki 65
83 - 430 Stara Kiszewa

V/24/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Zespół Kształcenia
i Wychowania w Starej Kiszewie

ul. Tysiąclecia 25
83-430 Stara Kiszewa

V/27/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Zespół Szkół w Starych Polaszkach

Stare Polaszki 33

83 – 433 Stare Polaszki

V/28/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Starej Kiszewie

ul. Wyzwolenia 12

83-430 Stara Kiszewa

XIX/211/2000

09/12/2000

01/01/2001

Rada Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna  w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

XXIX/331/2002

12/03/2002

12/03/2002

Rada Gminy

Straż Gminna w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

XVIII/122/2004

27/05/2004

01/07/2004

Rada Gminy

Przedszkole Samorządowe
w Starej Kiszewie

ul. Kościerska 50
83-430 Stara Kiszewa

XXX/188/2009

07/08/2009

01/09/2009

Rada Gminy

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie

ul. Tysiąclecia 25A

83-430 Stara Kiszewa

XVIII/112/2016

30/08/2016

01/11/2016

Rada Gminy

Żłobek „STOKROTKA” w Starej Kiszewie

ul. Kościerska 50

83-430 Stara Kiszewa

XXIII/132/2016

30/11/2016

30/11/2016

Rada Gminy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się