Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego
z dnia 22 listopada 2017 r. Budowa Żłobka Maluch - Edycja 2016
13.02.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego
z dnia 25 października 2017 r. dot. kompleksowej kontroli w GOPS
w Starej Kiszewie
06.11.2017 więcej
Projekt wystąpienia pokontrolnego
z dnia 26 października 2017 r. dot. wykorzystania dotacji
otrzymanej z budżetu państwa w 2016 roku na realizację
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 ,,Maluch"- edycja 2016
03.11.2017 więcej
Protokół z kontroli kompleksowej
z dnia 6 października 2017 r. przeprowadzonej w GOPS w Starej
Kiszewie
06.11.2017 więcej
Informacja pokontrolna
z dnia 11 marca 2016 r. RPO 2007-2013 Modernizacja oczyszczalni
ścieków
13.02.2018 więcej
Protokół kontroli ZUS
z dnia 8 lutego 2016 r.
13.02.2018 więcej
Protokół kontroli UKS
z dnia 21 grudnia 2015 r.
13.02.2018 więcej
13.02.2018 więcej
Raport z czynności kontrolnych
z dnia 23 lipca 2015 r. PROW 2007-2013 Remont Świetlicy w
Kobylu
13.02.2018 więcej
Raport z czynności kontrolnych
z dnia 4 maja 2015 r. PROW 2007-2013 Budowa przystani kajakowej
w Starej Kiszewie
13.02.2018 więcej
12