Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za IV kwartał 2017r
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stara Kiszewa za IV
kwartał 2017 roku
05.03.2018 więcej
Sprawozdania finansowe za III kwartał 2017 rok
Sprawozdania finansowe za III kwartał 2017 rok
03.11.2017 więcej
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stara Kiszewa za I półrocze 2017
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stara Kiszewa za I
półrocze 2017 roku
12.10.2017 więcej
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30 czerwca 2017 roku
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu do 30 czerwca 2017 roku
24.07.2017 więcej
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.
25.04.2017 więcej
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
28.02.2017 więcej
Sprawozdanie finansowe kwartalne III kwartał 2016 roku
Sprawozdanie finansowe kwartalne III kwartał 2016 roku
28.10.2016 więcej
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
do 30 czerwca 2016 roku
25.07.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania Budżetu
Gminy Stara Kiszewa za 2015 rok
05.07.2016 więcej
Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
Od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
05.05.2016 więcej
123