Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej wraz z
przystanią, na działkach o nr ewid. 110/3, 110/4, 165, 171,
286/2, 288 położonych w obrębie Zamek Kiszewski.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej na
działkach o nr ewid. 9/3, 79/5, 125 położonych w obrębie
Stary Bukowiec.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przenoski
kajakowej oraz przystani kajakowej na rzece Wierzycy, na
działkach o nr ewid. 33/3, 55/6, 62/1, 65/5, 65/6 położonych w
obrębie Ruda.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.01.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
przenoski kajakowej na rzece Wierzycy na działkach nr 33/3,
55/6, 62/1, 65/5, 65/6 położonych w obrębie geodezyjnym Ruda.
20.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.01.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
przenoski kajakowej na rzece Wierzycy na działkach nr 9/3, 79/5,
125 położonych w obrębie geodezyjnym Stary Bukowiec.
20.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.01.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
przenoski kajakowej wraz z przystanią w miejscowości Zamek
Kiszewski na rzece Wierzycy na działkach nr 110/3, 110/4, 165,
171, 286/2, 288 położonych w obrębie geodezyjnym Zamek
Kiszewski.
20.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.01.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego nabudowie przystani kajakowej na rzece
Wierzycy składającej się z pomostu, na działkach o nr ewid.
192, 191 położonych w obrębie Góra.
16.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.12.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przystani kajakowej na
rzece Wierzycy składającej się wraz z dwóch pomostów oraz
przenoski kajakowej, na działkach o nr ewid. 55/6, 65/6, 65/5
położonych w obrębie Ruda.
27.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.12.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii
elektrycznej, na działkach o nr ewid. 141/1, 146, 149/1 w
obrębie Pałubin.
23.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.12.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii
elektrycznej, na działkach o nr ewid. 51, 490/11, 8/5, 8/17 w
obrębie Nowe Polaszki.
23.12.2016 więcej