Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.10.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
oświetlenia ulicznego na działce nr 168 położonej w
miejscowości Zamek Kiszewski.
09.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.10.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
oświetlenia ulicznego na działce nr 172 położonej w
miejscowości Nowe Polaszki.
09.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.10.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
oświetlenia ulicznego na działce nr 101 położonej w
miejscowości Czerniki.
09.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 3.10.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na
działkach nr 146, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 35/1, 35/2, 311,
31/2 położonych w miejscowości Pałubin, gm. Stara Kiszewa.
04.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 3.10.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na
działkach nr 148, 170, 182/4 położonych w miejscowości
Czerniki, gm. Stara Kiszewa.
04.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 13.09.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci
wodociągowej na działkach nr 146, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4,
35/1, 35/2, 311, 31/2 położonych w miejscowości Pałubin, gm.
Stara Kiszewa.
22.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 13.09.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na
działkach nr 148, 170, 182/4 położonych w miejscowości
Czerniki, gm. Stara Kiszewa.
22.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 11.09.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr
490/114, 490/116, 490/129, 61 położonych w miejscowości Nowe
Polaszki.
22.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.09.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn-0,4 kV, na działkach o nr ewid. 490/114, 490/116,
490/129, 61 położonych w miejscowości Nowe Polaszki, gm. Stara
Kiszewa.
22.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.09.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn - 0,4 kV, na działce o nr ewid. 366 położonej w
miejscowości Chwarzno, gm. Stara Kiszewa.
20.09.2017 więcej