Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.02.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na dostosowaniu stacji
transformatorowej, linia kablowa nN-0,4kV oraz demontaż
istniejącej linii napowietrznej nN, na działkach o nr ewid.
178/8, 1, 459, 178/5, 184, 186 położonych w miejscowości Nowy
Bukowiec.
13.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.02.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 225, 235, 224/26,
224/27 położonych w miejscowości Lipy.
13.02.2018 więcej
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów - Gmina Stara Kiszewa
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 oraz
statystycznej liczbie uczniów - Gmina Stara Kiszewa
09.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 29.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie siłowni plenerowej wraz z
placem relaksu, na działce o nr ewid. 234 położonej w
miejscowości Nowe Polaszki.
31.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 24.01.2018 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz
z przepompowniami, na działkach nr 10, 17, 24, 26, 35/2, 44, 46,
84/3, 84/4, 84/5, 84/7, 85/1, 85/7, 85/10, 89, 102, 135/1, 135/2,
136, 139, 140, 141/1, 141/3, 145, 146, 150/2, 169, 177/2, 193,
200/3, 205, 260/6, 260/7, 161/1, 262, 263, 266, 267, 268, 269,
273, 274, 278, 285/1, 285/2, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 306, 307, 311, 312, 302/1, 302/2 położonych w obrębie
geodezyjnym Pałubin oraz na działkach nr 74/1, 83/1, 84, 85,
90, 91, 94, 95/2, 98/12, 121, 123 położonych w obrębie
geodezyjnym Zamek Kiszewski.
25.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 24.01.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
siłowni plenerowej wraz z placem relaksu na działce nr 234
położonej w miejscowości Nowe Polaszki.
25.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 23.01.2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa
elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV w miejscowości
Lipy.
25.01.2018 więcej
Wykaz ulg i pomocy społecznej 2017 r
Wykaz ulg i pomocy społecznej 2017 r
08.01.2018 więcej
Udzielona pomoc publiczna za rok 2017
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej
08.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 3.01.2018 r.
w sprawie udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.01.2018 więcej