Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 223/II/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 28.02.2017
w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz
ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli
10.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 222/II/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 27 lutego
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 221/II/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 22.02.2017 r.
W sprawie: zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminy Stara Kiszewa sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 220/II/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 21 lutego 2017r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy.
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 219/II/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 218/II/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 10 lutego
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 217/II/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 3 lutego
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 216/I/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia obejmującego ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności zamawiającego, zgodńe z ogłoszeniem o
zamówieniu
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 215/I/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
10.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 214/I/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki
wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa,
znajdującej się w obrębie geodezyjnym Foshuta ogłoszonego w
dniu 15 grudnia 2016 roku.
10.03.2017 więcej