Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 253/VII/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 7 lipca
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
13.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 254/VII/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 11 lipca
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Nowe
Polaszki, stanowiącej własność Gminy Stara Kiszewa
12.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 250/VII/17 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 3 lipca
w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji inwestycji pn.
"Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach
Konarzyny, Cięgardło, Opluch i Stara Kiszewa, wraz z rozbudową
oczyszczalni
12.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 248/VI/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 28 czerwca
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
12.07.2017 więcej
Zarzadzenie nr 247/VI/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 19 czerwca
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
12.07.2017 więcej
Zarzadzenie nr 245/VI/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 czerwca
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Stare
Polaszki
12.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 244/VI/17 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 czerwca
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia w ramach projektu
12.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 243/VI/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dn. 1 czerwca
w sprawie: oddania kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą nad Jeziorem Wielkim w użyczenie Gminnemu
Ośrodkowi Kultury Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie
12.07.2017 więcej
Zarzadzenie nr 242/VI/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 czerwca
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko
urzędnicze - podinspektora ds. księgowości podatkowej i
windykacji
12.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 249/VII/2017 Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 3 lipca
w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego strażackiego marki
MERCEDES-BENZ
03.07.2017 więcej