Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy
Stara Kiszewa w dniu 30 marca 2017 roku postanowił
31.03.2017 więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej na 2017 rok
28.12.2016 więcej