Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 marca
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Konarzyny
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 marca
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew
i krzewów
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 marca
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie za 2016 r.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 marca
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starej
Kiszewie
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 marca
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 marca
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 marca
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 marca
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 30 marca
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Kiszewa na lata 2017-2024.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
03.03.2017 więcej