Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
23.10.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Stare Polaszki, stanowiącej
własność osoby fizycznej.
23.10.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie dokonania zamiany gruntu stanowiącego własność
Gminy Stara Kiszewa na grunty stanowiące własność osoby
fizycznej położone w obrębie geodezyjnym Stara Kiszewa.
23.10.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
23.10.2017 więcej
Uchwała nr XXXII/190/2017 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Kiszewa na lata 2017-2024.
23.10.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz
07.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/185/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Starej Kiszewie
06.09.2017 więcej