Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz
07.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/185/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Starej Kiszewie
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/184/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Starej Kiszewie
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego w Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości
Rolnych nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowe
Polaszki
06.09.2017 więcej
Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Kościerskiemu pomocy finansowej
na zadanie "Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr
2408G w Górze"
03.08.2017 więcej
Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 sierpnia
w sprawie udzielenia Powiatowi Kościerskiemu pomocy finansowej
na zadanie "Odnowa nawierzchni drogi nr 2412 G w miejscowości
Nowe Polaszki"
03.08.2017 więcej
Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
użytkownikom wieczystym
03.08.2017 więcej