Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Kościerskiemu pomocy finansowej
na zadanie "Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr
2408G w Górze"
03.08.2017 więcej
Uchwała nr XXX/180/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 sierpnia
w sprawie udzielenia Powiatowi Kościerskiemu pomocy finansowej
na zadanie "Odnowa nawierzchni drogi nr 2412 G w miejscowości
Nowe Polaszki"
03.08.2017 więcej
Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
użytkownikom wieczystym
03.08.2017 więcej
Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
03.08.2017 więcej
Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów
03.08.2017 więcej
Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kiszewa z
tytułu wykonania budżetu za rok 2016
04.07.2017 więcej
Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za
2016 rok.
04.07.2017 więcej
Uchwała nr XXiX/174/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę o dostosowaniu sieci szkół podstawowych
do nowego ustroju szkolnego
04.07.2017 więcej
Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 27 czerwca 2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
04.07.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 maja
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków
30.05.2017 więcej