Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie wyrażenita zgody wójtowi Gminy na oddanie w najem
Poczcie Polskiej S.A. lokalu uzytkowego znajdującego się w
budynku Urzędu Gminy w Starej Kiszewie,
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie: przyjęcie Aktualizacji programu ochrony środowiska
dla Gminy Stara Kiszewa na lata 2016-2019 z perspektywą na lata
2020-2023
07.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bartoszylas.
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa na rok 2017
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/148/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara
Kiszewa w 2017 roku
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach, których
organem prowadzącym jest Gmina Stara Kiszewa
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
zmieniająca uchwałę Nr XXlII/133/2016 Rady Gminy w Starej
Kiszewie z dnia 30 listopada 2016r.
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Starej Kiszewie obowiązku
wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Stara
Kiszewa.
03.03.2017 więcej
Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 17.02.2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
03.03.2017 więcej