Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na
rzecz realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji
energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Stara Kiszewa"
02.01.2017 więcej
Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29 grudnia
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kiszewa
02.01.2017 więcej
Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Stara Kiszewa oraz warunków i zasada korzystania z tych
przystanków
02.01.2017 więcej
Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na
2017 rok.
02.01.2017 więcej
Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29 grudnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2017
02.01.2017 więcej
Uchwała nr XXV/137/2016 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 29 grudnia 2016 roku
Uchwała nr XXV/137/2016 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 29
grudnia 2016 roku
02.01.2017 więcej
02.01.2017 więcej
Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 9.12.2016
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
12.12.2016 więcej
Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 9.12.2016
W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XIV/88/2016 w sprawie
zaciągniecia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
12.12.2016 więcej
UCHWAŁA NR XXIII/133/2016 RADY GIMNY W STAREJ KISZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie: wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w
żłobku prowadzonym przez Gminę Stara Kiszewa.
06.12.2016 więcej