Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 11243 - 2017 z dnia 2017-01-19 r. Stara Kiszewa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Ogłoszenie nr 11243 - 2017 z dnia 2017-01-19 r. Stara Kiszewa:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
19.01.2017 więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Stara Kiszewa: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu sieciowego,
komputerowego, multimedialnego i wyposażenia pracowni
przedmiotowych oraz zakup i wdrożenie platformy elearningowej
22.12.2016 więcej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystnejszej oferty
Dot.: postępowania: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu
sieciowego, komputerowego, multimedialnego i wyposażenia
pracowni przedmiotowych oraz zakup i wdrożenie platformy
e-learningowej dla szkół
19.12.2016 więcej
Informacja z sesji otwarcia ofert
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer
sprawy: ZP.271.12.2016.
19.12.2016 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: zamówienia publicznego RG-ZP.272.5.2016 na "Remont
drogi transportu rolnego w miejscowości Konarzyny"
12.12.2016 więcej