Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół z XXI/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa,
Protokół z XXI/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która
odbyła się dn. 12 października o godz. 9:00 w Sali Narad
Urzędu Gminy
22.11.2016 więcej
Protokół z XX/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła się dn. 28 września o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy
Protokół z XX/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która
odbyła się dn. 28 września o godz. 9:00 w Sali Narad
Urzędu Gminy
22.11.2016 więcej
Protokół z XVIII/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła się dn. 30 sierpnia o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy
Protokół z XVIII/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która
odbyła się dn. 30 sierpnia o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu
Gminy
21.11.2016 więcej
Protokół z XVII/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
z obrad XVII/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła
się dnia 22 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00 w Sali Narad
Urzędu Gminy
08.09.2016 więcej
Protokół z XVI/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
z obrad XVI/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła
się dnia 24 maja 2016 roku o godz. 9,00 w Sali Narad Urzędu
Gminy.
27.07.2016 więcej
Protokół z XV/2016 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
z obrad XV/2016 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara
Kiszewa,ktora odbyła się dnia l5kwietnia 2016 roku o godz. 8:30
w Sali Narad Urzędu Gminy.
27.07.2016 więcej
Protokół z XIV/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
z obrad XIV/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła
się dnia 30 marca 2016 roku o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu
Gminy.
27.07.2016 więcej
Protokół z XIII/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
z obrad XIII/2016 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła
się dnia 29 stycznia 2016 roku o godz. 11:00 w Sali Narad
Urzędu Gminy.
28.07.2016 więcej
Protokół z XII/2015 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa
z obrad XII/2015 sesji Rady Gminy Stara Kiszewa, która odbyła
się dnia 30 grudnia 2015 roku o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu
Gminy.
28.07.2016 więcej
123