2015-01-16

Komisje Rady Gminy Stara Kiszewa

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

 1. Maciej Filipkowski – Przewodniczący Komisji
 2. Hanna Słomińska
 3. Marian Dera
 4. Adam Dębski
 5. Zdzisław Miętki

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Barbara Łangowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Hanna Słomińska
 3. Piotr Lubiński
 4. Sylweriusz Ronkowski

Komisja Rewizyjna

 1. Jan Błaszczyk – Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Lamczyk
 3. Zdzisław Miętki
 4. Daniel Urbanowicz
 5. Jan Zela

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

 1. Mieczysław Krauze – Przewodniczący Komisji
 2. Adam Dębski
 3. Maciej Filipkowski
 4. Piotr Lubiński
 5. Daniel Urbanowicz