2015-01-16

Wykazd jednostek organizacyjnych

WYKAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH

 

 

 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Akt powołania jednostki organizacyjnej

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały dnia

Data od której powołano jednostkę

Organ powołujący jednostkę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

IX/33/90

28/02/1990

28/02/1990

Rada Gminy

Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie

ul. 6 Marca 2B

83-430 Stara Kiszewa

XVIII/95/92

23/04/1992

23/04/1992

Rada Gminy

Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

XXVII/179/96

30/11/1996

01/01/1997

Rada Gminy

Szkoła Podstawowa w Górze

Góra 17
83-210 Zblewo

V/23/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Szkoła Podstawowa
w Nowych Polaszkach

Nowe Polaszki 65
83 - 430 Stara Kiszewa

V/24/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Zespół Kształcenia
i Wychowania w Starej Kiszewie

ul. Tysiąclecia 25
83-430 Stara Kiszewa

V/27/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Zespół Szkół w Starych Polaszkach

Stare Polaszki 33

83 – 433 Stare Polaszki

V/28/1999

12/03/1999

01/09/1999

Rada Gminy

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Starej Kiszewie

ul. Wyzwolenia 12

83-430 Stara Kiszewa

XIX/211/2000

09/12/2000

01/01/2001

Rada Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna  w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

XXIX/331/2002

12/03/2002

12/03/2002

Rada Gminy

Straż Gminna w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa

XVIII/122/2004

27/05/2004

01/07/2004

Rada Gminy

Przedszkole Samorządowe
w Starej Kiszewie

ul. Kościerska 50
83-430 Stara Kiszewa

XXX/188/2009

07/08/2009

01/09/2009

Rada Gminy