Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.
25.04.2017 więcej
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
28.02.2017 więcej
Sprawozdanie finansowe kwartalne III kwartał 2016 roku
Sprawozdanie finansowe kwartalne III kwartał 2016 roku
28.10.2016 więcej
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
do 30 czerwca 2016 roku
25.07.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania Budżetu
Gminy Stara Kiszewa za 2015 rok
05.07.2016 więcej
Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
Od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
05.05.2016 więcej
Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2015
16.03.2016 więcej
Budżet za rok 2015
sprawozdania kwartalne i z wykonania budżetu
05.05.2015 więcej
123