Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 17.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV w miejscowości
Lipy.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 16.05.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego
LED w miejscowości Stare Polaszki.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 16.05.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego
LED w miejscowości Stary Bukowiec.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.05.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i
przyłączami w miejscowościach Chwarzenko i Stara Kiszewa
oraz przebudowie przepompowni ścieków w miejscowości Stara
Kiszewa inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid.
82, 85, 86, 91, 113, 116, 117, 120, 124, 166, 32/1, 33/3,
33/4, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 87/1, 87/2,
88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 89/1, 89/2, 90/5, 90/6, 90/7,
90/8, 90/9, 90/10, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 109/4,
109/15, 109/16, 109/17, 109/21, 109/22, 109/23,109/24, 109/7,
111/1, 111/4, 111/5, 112/1, 112/2, 114/1, 114/3, 114/4, 115/1,
115/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 122/1, 122/5, 122/6, 122/7,
123/1, 123/2, 126/1, 126/10, 126/3, 126/5, 126/7, 126/8, 126/9,
127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129/1, 129/3, 129/5, 129/6, 133/1,
133/2, 133/3, 83/19, 83/20, 83/21, 83/22, 83/23, 83/24, 83/25,
83/26 w obrębie Chwarzenko, gm. Stara Kiszewa.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.05.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej
wraz z przyłączami oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w
miejscowościach Konarzyny, Cięgardło i Olpuch
inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 32,
101, 103, 114, 117, 127, 131, 144, 146, 147, 152, 349, 350, 351,
366, 367, 390, 393, 411, 424, 465, 467, 519, 520, 522, 523,
531, 533, 534, 535, 537, 539, 552, 553, 20/1, 26/18, 26/4,
26/9, 27/14, 27/16, 28/1, 30/7, 31/1, 40/1, 40/2, 82/3, 82/7,
88/17, 88/18, 88/2, 88/7, 96/1, 106/1, 106/2, 116/1, 116/4,
116/5, 116/6, 119/4, 130/2, 130/3, 142/17, 142/18, 142/22,
142/24, 142/28, 149/4 oraz część działki nr 141 i 352 w
obrębie Olpuch, gm. Stara Kiszewa.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
oświetlenia drogowego LED w miejscowości Stare Polaszki.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z uzbrojeniem w
miejscowościach Chwarzenko, Foshuta, Nowe Polaszki i Stary
Bukowiec.
08.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.05.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej
odprowadzającej ścieki oczyszczone z gminnej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Maliki Dolne do gruntu, inwestycja
realizowana będzie na działkach o nr 191/1, 191/2, 200/9, 203,
212/1, 213, 214, 265 w obrębie Maliki Górne.
08.05.2016 więcej
WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.04.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
oświetlenia drogowego LED w miejscowości Stary Bukowiec.
29.04.2016 więcej
WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV wraz z napowietrznym przyłączem do budynku
mieszkalnego na działce o nr 219/18, inwestycja realizowana
będzie na działkach o nr ewid. 226/1, 225, 219/10 i 219/18
położonych w obrębie Lipy.
28.04.2016 więcej