Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii
kablowej SN 15 kV zasilającej budynki mieszkalne w celu
powiązania istniejących linii napowietrznych SN na
działkach nr 26/1, 27/1, 27/2, 30/2, 34/1, 34/2, 34/3
położonych w miejscowości Struga, na działkach nr 95/2,
101/3 położonych w miejscowości Górne Maliki, na działce
nr 78/1 położonej w miejscowości Bożepole Szlacheckie.
09.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii
kablowej SN 15 kV zasilającej budynki mieszkalne w celu
powiązania istniejących linii napowietrznych SN na
działkach nr 22/2, 22/3, 22/4, 63/1, 77, 78/1, 92 położonych w
miejscowości Bożepole Szlacheckie.
09.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji
ściekowej odprowadzającej ścieki oczyszczone z gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Maliki Dolne.
09.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci
elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowości Nowe
Polaszki.
31.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 25.05.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Lipy.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 25.05.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego LED w
miejscowości Stary Bukowiec.
25.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 25.05.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego LED
na działce nr 127/4 położonej w obrębie Stary Bukowiec.
25.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 19.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji
transformatorowej słupowej, linii napowietrzno- kablowej SN 15
kV oraz linii napowietrzno- kablowej nn 0,4 kV w miejscowości
Pałubin.
20.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 17.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV w miejscowości
Lipy.
25.06.2016 więcej