Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
oświetlenia drogowego LED w miejscowości Stare Polaszki.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z uzbrojeniem w
miejscowościach Chwarzenko, Foshuta, Nowe Polaszki i Stary
Bukowiec.
08.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.05.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej
odprowadzającej ścieki oczyszczone z gminnej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Maliki Dolne do gruntu, inwestycja
realizowana będzie na działkach o nr 191/1, 191/2, 200/9, 203,
212/1, 213, 214, 265 w obrębie Maliki Górne.
08.05.2016 więcej
WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.04.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
oświetlenia drogowego LED w miejscowości Stary Bukowiec.
29.04.2016 więcej
WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV wraz z napowietrznym przyłączem do budynku
mieszkalnego na działce o nr 219/18, inwestycja realizowana
będzie na działkach o nr ewid. 226/1, 225, 219/10 i 219/18
położonych w obrębie Lipy.
28.04.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.04.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i
przyłączami w miejscowości Chwarzenko i Stara Kiszewa oraz
przebudowa przepompowni ścieków w Starej Kiszewie.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.04.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej
wraz z przyłączami oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w
miejscowościach Konarzyny, Cięgardło i Olpuch.
25.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci
kanalizacji ściekowej, odprowadzającej ścieki oczyszczone,
pochodzące z gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Dolne Maliki, planowanej w obrębie geodezyjnym Górne Maliki.
20.04.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa urządzenia
wodnego- obudowy studni, wraz z odwiertem w
miejscowości Stary Bukowiec.
25.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4kV na działkach nr 124/1, 124/2, 125/4
położonych w miejscowości Zamek Kiszewski.
15.04.2016 więcej