Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 22.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 56/2, 101/1, 108,
96, 114, 18/3 położonych w obrębie Górne Maliki oraz
napowietrznej linii nn 0,4 kV na działce o nr ewid. 56/2
położonej w obrębie Górne Maliki.
25.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.07.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn-0,4kV na działkach nr 490/10, 490/11, 8/2, 8/5, 8/17
położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Polaszki.
18.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 51, 475/1, 490/12,
490/28, 490/38, 490/70 położonych w obrębie Nowe Polaszki.
08.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 6.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 223, 225, 235
położonych w obrębie Lipy.
08.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.07.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 56/2, 101/1,
108, 96, 114, 18/3 położonych w obrębie Górne Maliki oraz
napowietrznej linii nn 0,4 kV na działce o nr ewid. 56/2
położonej w obrębie Górne Maliki.
04.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.06.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z
uzbrojeniem na działkach o nr ewid. 27/1, 27/2, 28/1, 28/2,
29/1, 29/5, 29/11, 29/14, 109/17, 109/18, 109/21, 148 w obrębie
Chwarzenko, na działkach o nr ewid. 63, 71, 79, 80, 81, 85,
88/2, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97,106, 124,
125, 126, 127, 128, 141, 145 w obrębie Foshuta, na działkach o
nr ewid. 240, 241, 244, 245 w obrębie Nowe Polaszki oraz na
działkach o nr ewid. 96/3, 127/4, 132, 134, 140/6, 142, 143/1,
143/3, 144, 145/1, 145/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4,
150/5,150/7, 150/11, 150/12, 151, 152/1, 152/5, 152/6, 152/7,
152/10, 153/1, 153/2, 159, 160, 161/2, 161/3, 165,166/1, 166/2,
166/3, 189, 213/1, 220, 222/2, 302, 304, 518, 519, 520 w obrębie
Stary Bukowiec.
01.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 24.06.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr
490/10, 490/11, 8/2, 8/5, 8/17 położonych w obrębie
geodezyjnym Nowe Polaszki.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.06.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej SN 15 kV zasilającej budynki mieszkalne w celu
powiązania istniejących linii napowierzchnych SN, inwestycja
realizowana będzie na działkach nr 22/2, 22/3, 22/4, 63/1, 77,
78/1, 92 położonych w obrębie Bożepole Szlacheckie.
22.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.06.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej SN 15 kV zasilającej budynki mieszkalne w celu
powiązania istniejących linii napowierzchnych SN, inwestycja
realizowana będzie na działkach nr 26/1, 27/1, 27/2, 30/2,
34/1, 34/2, 34/3 położonych w miejscowości Struga, na
działkach nr 95/2, 101/3 położonych w miejscowości Górne
Maliki oraz na działce nr 78/1 położonej w miejscowości
Bożepole Szlacheckie.
22.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.06.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr
56/2, 101/1, 108, 96, 114, 18/3 oraz budowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr
56/2 w obrębie geodezyjnym Górne Maliki.
20.06.2016 więcej