Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa przystani
kajakowej na rzece Wierzycy na działkach nr 191, 192
położonych w obrębie geodezyjnym Góra.
18.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie pomostu w ramach przystani
kajakowej na działce o nr ewid. 125 położonej w obrębie Stary
Bukowiec.
18.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.10.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa przystani
kajakowej na rzece Wierzycy na działce nr 125 położonej w
obrębie geodezyjnym Stary Bukowiec.
18.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury - placu
zabaw na działce o nr ewid. 115/6 położonej w miejscowości
Wilcze Błota.
05.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury - placu
zabaw na działce o nr ewid. 211/1 położonej w miejscowości
Lipy.
05.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury - placu
zabaw w obrębie Górne Maliki.
05.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.10.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na
działkach o nr ewid. 100/7, 100/9 i 100/10 w obrębie Zamek
Kiszewski.
05.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 29.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy placu zabaw w
miejscowości Wilcze Błota.
28.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 28.09.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy placu zabaw w
miejscowości Lipy.
28.09.2016 więcej