Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.06.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr
56/2, 101/1, 108, 96, 114, 18/3 oraz budowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr
56/2 w obrębie geodezyjnym Górne Maliki.
20.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.06.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej
słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN 15 kV oraz linii
napowietrzno kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki
mieszkalne inwestycja realizowana będzie na działkach o nr
ewid. 177/1, 177/2, 178/2, 213, 218/1, 219, 220/1, 220/2,
256/12, 256/22 położonych w obrębie Pałubin.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.06.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz
z uzbrojeniem na działkach o nr ewid. 113, 149/1, 149/2, 289,
293 w obrębie Zamek Kiszewski, na działkach o nr ewid.
171/1, 171/2, 172/2, 177/2, 213, 214/1, 214/2, 215/3, 215/4,
217/1, 217/2, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 222/1, 224, 257, 313,
314 w obrębie Pałubin, na działkach o nr ewid. 21, 22/2, 67/1,
67/2, 76/3, 76/4, 76/5, 77, 79/1, 79/2, 80/4, 80/5, 80/7,
80/8, 80/11, 80/12, 81, 85/1, 85/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92,
103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 109/1, 109/2, 111/1, 121/2,
121/3, 121/4, 122/1 w obrębie Bożepole Szlacheckie oraz
na działkach o nr ewid. 65, 86, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 91/2,
92/4, 92/6, 95/1, 95/2, 95/3, 95/5, 95/6, 96/2, 97/2, 100,
101, 121/1, 121/2, 190/1, 190/2, 191/1, 195/2, 195/6, 197/2,
197/3, 197/4, 197/5, 198/2, 205/2, 200/2, 200/4, 210/2,
211/2, 214/2 w obrębie Lipy.
16.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.06.2016 r.
bw sprawie zakończenia postępowania dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego budowie
elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr
ewid. 223, 225, 235 położonych w obrębie Lipy.
16.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 51, 475/1,
490/12, 490/28, 490/38, 490/70 położonych w obrębie Nowe
Polaszki.
25.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia
drogowego LED w miejscowości Stare Polaszki.
09.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii
kablowej SN 15 kV zasilającej budynki mieszkalne w celu
powiązania istniejących linii napowietrznych SN na
działkach nr 26/1, 27/1, 27/2, 30/2, 34/1, 34/2, 34/3
położonych w miejscowości Struga, na działkach nr 95/2,
101/3 położonych w miejscowości Górne Maliki, na działce
nr 78/1 położonej w miejscowości Bożepole Szlacheckie.
09.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii
kablowej SN 15 kV zasilającej budynki mieszkalne w celu
powiązania istniejących linii napowietrznych SN na
działkach nr 22/2, 22/3, 22/4, 63/1, 77, 78/1, 92 położonych w
miejscowości Bożepole Szlacheckie.
09.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 9.06.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji
ściekowej odprowadzającej ścieki oczyszczone z gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Maliki Dolne.
09.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.05.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci
elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowości Nowe
Polaszki.
31.05.2016 więcej