Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.08.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii
elektrycznej,
11.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 27.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej
słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN 15 kV oraz linii
napowietrzno kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne
inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 177/1,
177/2, 178/2, 213, 218/1, 219, 220/1, 220/2, 256/12, 256/22
położonych w obrębie Pałubin.
10.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 8.08.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na przystosowaniu koryta rzeki
Wierzycy do przeprowadzenia wód wezbraniowych w km 105 000 135
000 na działkach o nr ewid.: 431 w obrębie Olpuch, gm. Stara
Kiszewa, 44, 208/3 obręb Nowy Bukowiec, 8/2, 72, 80/2, 83, 84,
85, 87, 90/2, 104/2, 105, 106, 107 obręb Stary Bukowiec, 48,
65/5, 66/4, 163, 165 obręb Ruda.
08.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 5.08.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa oświetlenia
ulicznego na działkach nr 208, 210, 212, 214 położonych w
miejscowości Nowe Polaszki.
08.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 1.08.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego
02.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 22.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 56/2, 101/1, 108,
96, 114, 18/3 położonych w obrębie Górne Maliki oraz
napowietrznej linii nn 0,4 kV na działce o nr ewid. 56/2
położonej w obrębie Górne Maliki.
25.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.07.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn-0,4kV na działkach nr 490/10, 490/11, 8/2, 8/5, 8/17
położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Polaszki.
18.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 5.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 51, 475/1, 490/12,
490/28, 490/38, 490/70 położonych w obrębie Nowe Polaszki.
08.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 6.07.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 223, 225, 235
położonych w obrębie Lipy.
08.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.07.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 56/2, 101/1,
108, 96, 114, 18/3 położonych w obrębie Górne Maliki oraz
napowietrznej linii nn 0,4 kV na działce o nr ewid. 56/2
położonej w obrębie Górne Maliki.
04.07.2016 więcej