Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.11.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przystani kajakowej na rzece
Wierzycy składającej się wraz z dwóch pomostów oraz
przenoski kajakowej, na działkach o nr ewid. 55/6, 65/6, 65/5
położonych w obrębie Ruda.
04.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.11.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przystani kajakowej
składającej się z dwóch wiat, pomostu, placu zabaw, pola
biwakowego i przenoski kajakowej, nadziałkach o nr ewid. 110/4,
165, 171, 286/2 położonej w obrębie Zamek Kiszewski.
04.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.11.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przystani kajakowej na rzece
Wierzycy składającej się z pomostu, na działkach o nr ewid.
192, 191, 195 położonych w obrębie Góra.
04.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 31.10.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury -
placu zabaw, na działce o nr ewid. 115/6 położonej w obrębie
Wilcze Błota.
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 2.11.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 2.11.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 51,
490/11, 8/5, 8/17 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe
Polaszki.
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 31.10.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury - placu
zabaw, na działce o nr ewid. 115/6 położonej w obrębie Wilcze
Błota.
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.10.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, nn 0,4kV. Budowa
słupowej stacji transformatorowej SN 15kV, budowa słupa nn
0,4kV na działkach nr 105, 122, 123/2 położonych w
miejscowości Kobyle.
21.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 18.10.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na przystosowaniu koryta rzeki
Wierzycy do przeprowadzenia wód wezbraniowych w km 105 000 135
000 na działkach o nr ewid.: 431 w obrębie Olpuch, gm. Stara
Kiszewa nr 44, 208/3 obręb Nowy Bukowiec nr 8/2, 72, 80/2, 83,
84, 85, 87, 90/2, 104/2, 105, 106, 107 obręb Stary Bukowiec nr
48, 65/5, 66/4, 163, 165 obręb Ruda.
20.10.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 10.10.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii
napowietrzno - kablowej SN 15 kV oraz linii nn 0,4 kV
zasilającej budynki mieszkalne w celu powiązania istniejących
linii napowietrznych SN, inwestycja realizowana będzie na
działkach o nr ewid. 22/2, 22/4, 62/4, 63/1, 63/2, 77, 78/1, 92
w obrębie Bożepole Szlacheckie.
18.10.2016 więcej