Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 2.11.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 51,
490/11, 8/5, 8/17 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe
Polaszki.
25.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 2.11.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr
141/1, 146, 149/1 położonych w obrębie geodezyjnym Pałubin.
25.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.11.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury -
placu zabaw, na działce o nr ewid. 20 położonej w obrębie
Górne Maliki.
04.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.11.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przystani kajakowej na rzece
Wierzycy składającej się wraz z dwóch pomostów oraz
przenoski kajakowej, na działkach o nr ewid. 55/6, 65/6, 65/5
położonych w obrębie Ruda.
04.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.11.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przystani kajakowej
składającej się z dwóch wiat, pomostu, placu zabaw, pola
biwakowego i przenoski kajakowej, nadziałkach o nr ewid. 110/4,
165, 171, 286/2 położonej w obrębie Zamek Kiszewski.
04.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 4.11.2016 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przystani kajakowej na rzece
Wierzycy składającej się z pomostu, na działkach o nr ewid.
192, 191, 195 położonych w obrębie Góra.
04.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 31.10.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury -
placu zabaw, na działce o nr ewid. 115/6 położonej w obrębie
Wilcze Błota.
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 2.11.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 2.11.2016 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 51,
490/11, 8/5, 8/17 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe
Polaszki.
02.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 31.10.2016 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie małej architektury - placu
zabaw, na działce o nr ewid. 115/6 położonej w obrębie Wilcze
Błota.
02.11.2016 więcej