Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa wodociągu
PEdn90L=~150m na działkach nr 122, 105 położonej w obrębie
geodezyjnym Kobyle.
13.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 3.04.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno- kablowej
SN 15 kV zasilającej budynki rekreacji indywidualnej na
działkach nr 91, 61, 490/97, 85 położonych w miejscowości
Nowe Polaszki.
13.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 21.03.2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej wraz z
przystanią, na działkach o nr ewid. 110/3, 110/4, 165, 171,
286/2, 288 położonych w obrębie Zamek Kiszewski.
03.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa
elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, budowa
słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr 281/9,
282, 261 położonej w obrębie geodezyjnym Zamek Kiszewski oraz
na działce nr 190/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chwarzno.
03.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej wraz z
przystanią, na działkach o nr ewid. 110/3, 110/4, 165, 171,
286/2, 288 położonych w obrębie Zamek Kiszewski.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i przystąpienia
do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie przenoski kajakowej na
działkach o nr ewid. 9/3, 79/5, 125 położonych w obrębie
Stary Bukowiec.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego i
przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
dowodowego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przenoski
kajakowej oraz przystani kajakowej na rzece Wierzycy, na
działkach o nr ewid. 33/3, 55/6, 62/1, 65/5, 65/6 położonych w
obrębie Ruda.
31.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.01.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
przenoski kajakowej na rzece Wierzycy na działkach nr 33/3,
55/6, 62/1, 65/5, 65/6 położonych w obrębie geodezyjnym Ruda.
20.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.01.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
przenoski kajakowej na rzece Wierzycy na działkach nr 9/3, 79/5,
125 położonych w obrębie geodezyjnym Stary Bukowiec.
20.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA z dnia 20.01.2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
przenoski kajakowej wraz z przystanią w miejscowości Zamek
Kiszewski na rzece Wierzycy na działkach nr 110/3, 110/4, 165,
171, 286/2, 288 położonych w obrębie geodezyjnym Zamek
Kiszewski.
20.01.2017 więcej